HOP.LA!


generacija z

šta mladi ljudi vole, žele i traže 2011. u beogradu?

koliko su zainteresovani za različite umetničke discipline? kakva su njihova iskustva sa programima van redovne nastave? šta ih najviše privlači? šta im nedostaje? da li prodor novih tehnologija u potpunosti određuje njihov generacijski profil ili su preferencije mahom uslovljene lokalnim, ili čak mikro kontekstom? kako provode slobodno vreme
i kako se provode?

"generacija z" je istraživački projekat realizovan u saradnji sa učenicima i stručnim saradnicima iz jedanaest beogradskih srednjih škola. u periodu od marta do maja 2011. ispitana je struktura preferencija različitih umetničkih disciplina i drugih programa koji mogu delovati na razvoj kreativnosti i izuzetna postignuća mladih. pored toga ispitano je kakva su dosadašnja iskustva srednjoškolaca sa programima iz oblasti umetnosti i kulture, i do koje mere faktori kao što su profil škole, uzrast, pol, lokacija i prethodno iskustvo
uslovljavaju njihove preferencije.

prikaz rezultata i javni razgovor:
četvrtak 30. jun 2011. u 13 sati
uk parobrod (kapetan mišina 6a)

autorka projekta i moderatorka razgovora: irena ristić

istraživački tim:
anđelka nikolić
dr bojana škorc
aleksandra tasić

"generacija z" je dobila nagradu "zvezde beograda" kao najbolji projekat civilnog
društva u oblasti omladinske politike u 2011. realizaciju istraživanja kao i objavljivanje rezultata pomogao je sekretarijat za sport i omladinu skupštine grada beograda.

elektronski primerak studije možete preuzeti ovde.

<< nazad