HOP.LA!


gordost i predrasude

septembar - decembar 2008

gordost i predrasude je program participativne umetnosti
fokusiran na problem predrasuda i  radikalizaciju životih stavova mladih ljudi u lokalnoj zajednici. nakon uvodnog istraživanja, grupa učenika iz osnovnih i srednjih škola beograda učestvovala je u seriji tematskih radionica i supervizijskih susreta za pokretanje novih školskih inicijativa. u radionicama su korišćene dramske i psihodramske tehnike u funkciji modifikacije kognitivnih modela vezanih za predrasude prema socijalnim manjinama.
koristeći iskustva sa radionica, učesnici su imali zadatak da tokom programa
osmisle i pripreme niz novih umetničkih projekata koje su potom izveli,
u saradnji sa vršnjačkim timovima iz svojih škola. nove inicijative su bile
tematski vezane za problem predrasuda i rigidnih stavova, ali  su koristile
različite oblike kreativnog izraza kao što su performans, video,
dokumentarna minijatura, fanzin, instalacija, blog i dr.

27. decembra 2008. u centru za kulturu "stari grad"organizovano je
predstavljanje novih umetničkih poduhvata koje su učesnici
koncipirali na školskom ili međuškolskom nivou, u saradnji
sa svojim vršnjacima, roditeljima i nastavnicima.

autorka: irena ristić
tim: andjelka nikolić, biljana kovacević,
đorđe branković i nikola simić

podrška: sekretarijat za sport i omladinu beograda

galerija >>

<< nazad