HOP.LA!


i z d a n j a

 

theatre within the context... and not just theatre

urednici: irena ristić i vlatko ilić
hop.la! i institut za pozorište, film, radio i televiziju (2016)

„theatre within the context... and not just theatre / pozorište u kontekstu... i ne samo pozorište“ je tematski zbornik posvećen analizi socijalne uloge pozorišta i različitih vidova javnog delovanja pozorišnih i izvođačkih umetnika danas, kao i kritičkim prikazima savremenih teorija koje mogu opisati i objasniti njihova polazišta, mehanizme i rezultate. autori iz srbije, crne gore, velike britanije, grčke i hrvatske pristupili su, svako iz svog ugla, tematskim pitanjima koji  se odnose na kontekstualizaciju savremenih pozorišnih delovanja, razmatrajući međuzavisnost izvođačkih praksi i kontekstualnih prilika: ulogu umetnosti u kontekstu koliko i ulogu konteksta u umetnosti.

autor/ke tekstova: sean aita, paul murray, marko pejović, aleksandra jelić, tasos angelopoulos, lazar jovanov, janko ljumović, bojana škorc, aleksandra stojanović, dragana kružić, ljubica beljanski ristić, vlato ilić i irena ristić

e-izdanje zbornika možete preuzeti ovde.

kapetane, brate!

ah ahilej
hop.la! (2016)

''kapetane, brate!'' je novi album ah ahileja u izdanju hop.la! nastao je na osnovu poezije bertolta brehta, rejmonda karvera, bore ćosića, aleka vukadinovića, miloša živanovića, tome markovića, milorada mladenovića i predraga trokicića. album sadrži 14 pesama, ovog puta sa dva glasa, klavirom i akustičnom gitarom. premijerno je izveden na književnom festivalu ''pisci u fokusu'' u organizaciji fondacije danilo kiš u subotici 18. decembra 2015, dok je beogradska promocija održana 1. aprila 2016. godine
u galeriji artget kulturnog centra beograd.

ah ahilej čine đorđe branković, aleksandra kovačević i dragan novković

''uz suptilnu dozu humora i blagog cinizma ovi anti-heroji uspešno se obračunavaju sa nus-pojavama savremenog društva. od generacijskih mitova do snova turbo-kapitalizma 
preispitujući neke od večnih ljudskih tema. ljubav i smrt ovde hodaju ruku pod ruku...''
(vukša veličković)

album možete čuti ovde >>

generacija z

irena ristić
hop.la! (2011)

"generacija z" je studija izvedena iz empirijskog istraživanja koje je organizovano tokom proleća 2011. u jedanaest beogradskih srednjih škola. ključno pitanje je: šta mladi ljudi
vole, žele i traže 2011. u beogradu? snimljena je struktura preferencija različitih umetničkih disciplina i drugih sadržaja koji mogu delovati na razvoj kreativnosti i izuzetna postignuća mladih. ispitano je i kakva su dosadašnja iskustva srednjoškolaca sa programima iz oblasti umetnosti i kulture, i do koje mere faktori kao što su profil škole, uzrast, pol, lokacija i prethodno iskustvo uslovljavaju njihove preferencije.

nagrada: "zvezde beograda" za najbolji projekat u domenu omladinske politike u 2011.

e-izdanje studije možete preuzeti ovde.

početak i kraj kreativnog procesa

irena ristić
hop.la! (2010)

"početak i kraj kreativnog procesa" je interdisciplinarna studija posvećena iskustvu
umetnika tokom nastajanja nove umetničke forme. uz osvrt na ranije uvide i teorijske modele kreativnog procesa, studija obuhvata rezultate novih istraživanja koji su izvedeni u periodu od 2008. do 2010. u srbiji, u saradnji sa grupom vizuelnih umetnika, književnika, glumaca i muzičara. u fokusu su razvojni tokovi koje umetnici prepoznaju u situaciji stvaranja i fenomen spontanosti koji na različite načine može delovati na
kreativni proces, kao i na percepciju estetskog ishoda.

izvod iz recenzije: "studija pokriva nedovoljno istraženu i objektivno teško pristupačnu
oblast psihologije umetnosti. konceptualno je razdvojena u dve celine: teorijski deo posmatra široku lepezu mikro i makro nalaza u oblasti eksperimentalne estetike,
psihologije umetnosti, psihologije ličnosti i psihologije kreativnosti, dok se drugi deo
sastoji iz serije istraživačkih ogleda i eksperimentalne provere uticaja koji različiti
stepeni kontrole ili liberalizacije situacije stvaranja imaju na produkt, umetničko delo.
kao prva naučna komparativna analiza fenomena spontanosti u različitim umetničkim disciplinama, studija pruža nove uvide o složenoj situaciji koja obeležava kreativni proces,
a po svojoj širini, ostavlja prostor za nove istraživačke poduhvate i nova pitanja. posebno interesantni jesu nalazi koji se mogu direktno upotrebiti kako u obrazovanju za umetnost, tako i u polju ličnog rada i samorazvoja umetnika – nalazi o izrazitom negativnom uticaju restriktivnih zahteva u stvaranju likovnog dela, nalazi o individualnim razlikama u viđenju spontanosti, dinamskom kvalitetu glumačkog procesa, odnosu između individualne i grupne kreacije kao i procesnim osobenostima posebnih umetničkih jezika. poseban kvalitet studiji daje dvostruka pozvanost autorke da istražuje umetnost, put kroz istraživačke instrumente psihologije danas, kao i unutar umetnosti same, kroz umetničku praksu koja se prepoznaje
u zrelosti i sofisticiranosti pristupa. na ubedljiv način, studija postavlja fokus na zaboravljene fenomene spontanosti i toka kreativnog procesa, vešto izbegavajući primamljive zamke formalizovanog, prestrukturiranog prilaza umetnosti, kojim obiluju nauke o umetnosti danas." dr bojana škorc

studija obuhvata rezultate istraživanja izvedenog u okviru projekta proces_k.

theatre in times of war / pozorište u vreme rata

sabine kock, irena ristic, sean aita & dorinde hulton
hop.la! i igft (2009)

"theatre in times of war / pozorište u vreme rata" je zbornik članaka nastao kao odjek european off network meeting-a koji je organizovan od 15. do 19. septembra 2008. u beču pod pokroviteljstvom kultur kontakt-a i u organizaciji ig  freie theaterarbeit. konferencija je okupila oko 50 umetnika i pozorišnih stručnjaka iz različitih delova evrope i bliskog istoka. u uvodnom članku, sabine kock (austria) pravi kratak osvrt na na nastanak i istoriju eon mreže,  dešavanja u st poltenu i breši, kao i na tematski okvir poslednje bečke konferencije "pozorište u vreme rata".  sledi kulturna provokacija sean aite (uk),  kao i prikaz autentičnih estetskih pristupa  ratnoj problematici. izdvojili smo članke jetona neziraja (kosovo umnik) o  interaktivnom pozorišnom projektu posvećenom problemu nestalih na kosovu,  članak lise jacobson (israel) o iskustvima arma teatra u vreme snažnih društvenih previranja, kao i prikaz projekta antigona dorinde hulton (uk) na putu nove pozorišne estetike u zonama konflikta.  analizirajući problem estetičke distance,  irena ristić (srbija) pravi osvrt na  
debatu o različitim estetskim pristupima dok nas petar todorov (bugarska) podseća
na druge vrste ratova koje nezavisni umetnici već decenijama vode u borbi
za slobodan kreativni prostor.

publikaciju na engleskom jeziku možete preuzeti ovde 

obdukcija

ah.ahilej
hop.la! (20
05)

"obdukcija" je sountrack istoimenog performansa koji je izveden 2005. u muzeju savremene umetnosti u beogradu. prvo muzičko izdanje hop.la! i treći album ah.ahileja, uz to i polazište jednog novog pohoda na tragu crnog kabarea. >>

<< nazad