HOP.LA!


ja i ti
+ nešto između

bitef polifonija 24-28. septembar 2007
pozorišni skup inspirisan knjigom martina bubera

koji su postulati autentičnog ljudskog susreta?
da li ga možemo izolovanog sačuvati od društvenih i istorijskih pretpostavki
a da pritom ne izgubi svoj puni smisao? koliko slojeva nosi sa sobom svaki relacioni fenomen koji se razvija iz živog i obavezujućeg društvenog konteksta?

„ja i ti + nešto između“ je pozorišni program interaktivnog karaktera inspirisan knjigom martina bubera  i posvećen umetničkoj analizi susreta u kontekstu društvenih kontraverzi koje diktiraju civilizacijsku razjedinjenost na početku 21.veka. fenomen susreta istražuje se kroz intimni ljudski doživljaj u sudaru sa konkretnim društvenim okvirom i datostima, a početna pitanja predstavljaju inspiraciju novih projekata zasnovanih na autorskoj razmeni pozvanih umetnika. tokom pet dana koliko je program trajao, umetnici su učestvovali u radionicama i diskusionim grupama, nakon kojih je usledila otvorena proba novih
umetničkih projekata koncipiranih tokom programa.

učesnici: adrian gillot i anne tobart (velika britanija),
andreia sophia luis de almeida (portugalija), oystein ulsberg brager (norveška),
eva backman, gunilla bergerham i zoja paronen (švedska), bogdan florea (rumunija), malwen voirin i ariane labed (francuska), claudia heu, anita kaya and georg graf ole (austrija), nataša i boris kadin (hrvatska), dimitrije stojanović, ljiljana tasić, andjelka nikolić i  maja ladolež (srbija).

moderatori:
irena ristić (hop.la!), jadranka anđelić (dah teatar)
i ivana slavković (nvo “susret”).

otvorena proba novih projekata
održana je 28. septembar 2007. u centru za kulturu "stari grad"
kapetan mišina 6a sa početkom u 11 sati.

autorka programa: irena ristić
koordinatorka: anđelka nikolić
partneri: cedeum, nvo susret i dah teatar

podrška: italijanski institut za kulturu, francuski kulturni centar,
austrijski kulturni forum, ambasada rumunije u beogradu
i centar za kulturu „stari grad“.

<< nazad