HOP.LA!


o    n a m a

hop.la! je družina osnovana 2005. godine u beogradu. svoj veseli naziv
duguje mračnoj drami ernsta tolera „hopla, mi živimo!“.

glavna polja zanimanja i delovanja hop.la! su kontekstualne prakse u opsegu performativnih i vizuelnih disciplina, participativni i socijalni ogledi, kao i različiti vidovi istraživanja umetnosti.

svoje programe i produkciju hop.la! ostvaruje kroz saradnju sa organizacijama
civilnog društva i institucijama kulture u zemlji i van nje, kako u domenu
umetničke produkcije tako i kroz intervencije fokusirane
na promenu kulturnih, estetičkih i društvenih modela.

misija

kreiranje autonomnog prostora koji omogućuje razvoj savremene umetničke prakse u regionu, i stvaranje zajednice proširenih i jednakih mogućnosti

ciljevi

razvoj istraživačkih i autorskih projekata u domenu savremene umetnosti

promena kulturnih i društvenih modela putem različitih umetničkih intervencija,
i participativnih praksi

stimulacija kritičkog i naučnog pristupa savremenoj umetnosti putem interdisciplinarnih istraživanja i novih obrazovno-razvojnih inicijativa

susret umetnika i stručnjaka različitih profila koji svojim pristupom
mogu doprineti razvoju savremene kulturne produkcije

re-kreacija postojećih i stvaranje novih kulturnih linkova na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou kroz umrežavanje sa organizacijama sličnog profila
i komplementarnih ciljeva

afirmacija dijaloga, kao i principa ravnopravnosti, humanosti i kreativnosti presudnih
za razvoj zajednice proširenih i jednakih mogućnosti

dokumenta

finansijski izveštaj za 2015 - bs & bu

finansijski izveštaj za 2014 - bs & bu

statut hop.la! >>

ljudi

 

<< nazad