HOP.LA!

 
o   n a s i l j u
po šekspirovom titu androniku
autorka: anđelka nikolić

premijera u kikindi: 4. oktobar 2008 u 20.00 - narodno pozorište kikinda.
premijera u beogradu: 1.novembar 2008 u 20.00 - beogradsko dramsko pozorište

„tit andronik“ je poznat kao jedna od najkrvavijih tragedija viljema šekspira;
prati lanac stravičnih zločina koji dovode do istrebljenja dve porodice, u rimu iscrpljenom dugim ratovima sa „varvarskim“ gotima. pored ovog komada, dramski predložak je inspirisan i motivima drugih šekspirovih dela („san letnje noći“, „magbet“,
„kralj lir“, „otelo“), studijama hansa majera („autsajderi“), hane arent („o nasilju“)
i laša svensona („filozofija zla“), i poezijom i muzikom nika kejva.
autori predstave temu nasilja sagledavaju u kontekstu savremenog društva,
koje osim eksplicitnog, fizičkog mučenja i uništenja poznaje, a možda ne priznaje,
i čitav niz suptilnijih, manje vidljivih oblika nasilja. odbijajući tezu o urođenoj
agresivnosti i demonskom zlu, predstava se bavi društvenim mehanizmima
i nasleđenim, tradicionalnim modelima ponašanja koji dozvoljavaju, ili čak
uzrokuju nasilje, koje potom samo sebe hrani.

   „...pažljivo pročitana i postavljena drama u duhu novog (pozorišnog) vremena, dramaturški koncizno adaptiran (visokokoncentrisano sažet) tekst, pažnje vredan rad sa glumcima, čiji je rezultat nepretenciozan, sveden i, kako se to u pozorištu često kaže - tačan izraz, “bez viška”... koristeći bezrazložnost i nefunkcionalnu nakardnost jednog naopakog
dejstva prikazanog u šekspirovom “titu androniku”, anđelka nikolić vidi mogućnost
da predstavom provocira filozofski dikurs (upitanost o suštinskom) o zlu koje je u
ljudima, ili u najboljem slučaju svud oko njih....“ 
(igor burić, „dnevnik“, 9.oktobar 2008)

adaptacija i režija: anđelka nikolić
stručni savetnik: boško milin
dramaturg: miloš latinović
kostim: dejan došljak
prostor: jovana obradović
scenski govor: dejan sredojević
šminka: dragan jeremić

uloge

saturnijus: branislav knežević
basijan: nikola joksimović
tit andronik: dragan ostojić
marko andronik: marko gvero
mucije: jordan bursać
lucije: filip jungić  
alarbus: željko tomin
hiron: miljan davidović
aron: đorđe branković
tamora: marija opsenica
lavinija: mina stojković
čovek u uniformi: slavoljub matić
žena u uniformi: gordana roščić

koprodukcija: hop.la! beograd i narodno pozorište kikinda

podrška: sekretarijat za kulturu beograda
i beogradsko dramsko pozorište

galerija >>

<< nazad