HOP.LA!


theatre within the context... and not just theatre
pozorište u kontekstu... i ne samo pozorište

tematski zbornik
urednici: irena ristić i vlatko ilić 

autor/ke tekstova: sean aita, paul murray, marko pejović, aleksandra jelić, tasos angelopoulos, lazar jovanov, janko ljumović, bojana škorc, aleksandra stojanović, dragana kružić, ljubica beljanski ristić, vlatko ilić i irena ristić

izvodi iz recenzija:

„theatre within the context... and not just theatre / pozorište u kontekstu... i ne samo pozorište“ je tematski zbornik posvećen analizi socijalne uloge pozorišta i različitih vidova javnog delovanja pozorišnih i izvođačkih umetnika danas, kao i kritičkim prikazima savremenih teorija koje mogu opisati i objasniti njihova polazišta, mehanizme i rezultate. [...]  autori iz srbije, crne gore, velike britanije, grčke i hrvatske pristupili su, svako iz svog ugla, tematskim pitanjima koji  se odnose na kontekstualizaciju savremenih pozorišnih delovanja, razmatrajući međuzavisnost izvođačkih praksi i kontekstualnih prilika: ulogu umetnosti u kontekstu koliko i ulogu konteksta u umetnosti." doc. dr michal babiak
filozofski fakultet univerzitet komenski, bratislava, slovačka

"zbornik obuhvaća dvanaest radova od kojih svaki predstavlja posebnu cjelinu i specifičan doprinos tematskom polazištu. analizirane su teorijske postavke koje pretendiraju objasniti ili anticipirati tokove suvremenih izvedbenih praksi, zatim različita polja djelovanja participativnih i aktivističkih pristupa, granice njihovog utjecaja,
probleme i izazove kazališta zajednice, socijalne uloge i odgovornosti aktera unutar participativnih modela, mogućnost razvoja integrativnih kulturnih politika kroz jedinstvene repertoarne poteze ili dinamičke modele značajnih sociokulturnih
implikacija." doc. dr dubravka crnojević–carić
akademija dramske umjetnosti sveučilišta u zagrebu, hrvatska

"zbornik odlikuje raznovrsnost pristupa predloženoj temi, i aktuelnost ponuđenih analiza, uz isticanje i interpretaciju svih važnih pravaca delovanja koji se mogu prepoznati danas u pozorišnoj umetnosti i srodnim disciplinama. [...] pažljivom selekcijom radova, urednici zbornika dr irena ristić i dr vlatko ilić pokazuju visok stepen osetljivosti za savremene teorije i izvođačke prakse, prepoznajući ulogu institucija kulture u javnom diskursu, i implikacije repertoarskih na društvene promene, ali i ogroman značaj nezavisne kulturne produkcije i participativnih modela koji iz nje potiču, i direktno stimulišu razvoj kulture zajedništva."vanr. prof. dr silvija jestrović
university of warwick, velika britanija

izdanje: hop.la! u saradnji sa institutom za pozorište, film, radio i televiziju
fakulteta dramskih umetnosti

podrška: ministarstvo kulture i informisanja republike srbije

e-izdanje zbornika možete preuzeti ovde.

<< nazad