HOP.LA!


soba malih strahova
irena ristić

22. i 23. oktobar 2009.

3. mart 2010.
rex, beograd

"soba malih strahova" je intermedijalni rad o  najstarijim ljudskim strahovima. 
ispituje doživljaj praznine i  izolovanosti, uslovljen tragovima ranih  trauma. uzroke 
rascepa unutar i izmedju ljudi traži u iskustvu prvog napuštanja, a same rascepe ispituje
u kontekstu  današnje stejtment kulture u kojoj  deklaracije o sebi postaju starije
od svakog dijaloga, susret se ukida a bliskost zamenjuje surogatima.
u ishodištu ostaje mimohod i manjak empatija,
ili pak priča o prinudnoj ravnodušnosti.

"soba malih strahova" je nastala kao rezultat eksperimenta u kome je  kombinovan
dramski postupak sa elementima zvučne instalacije i video duelom, dok je  percepcija  uslovljena specifičnom pozicijom publike, smeštene izmedju dve ukrštene projekcije, negde u prostoru rascepa i/ili praznine. tu je i prostor ličnih projekcija i fantazija, jer u "sobi"
nema pogrešnih odgovora,  svaka misao je tačna a forma je napravljena tako da lične asocijacije gledalaca odjekuju u otvorenoj mreži značenja. rad je inspirisan filmovima nadrealista, knjigama mišela uelbeka, empirijskim istraživanjima rotenberga
i hausmana, kao i teorijama o bisocijativnom principu u umetnosti.

prva:
sanja radišić

drugi:
magda popović
miloš paunović
ana radonjić
bojan babić
mihaela drakulović
marko marinković
dunja mihajlović
zdenko kranj
lucija i grigorije drakulović

saradnik na scenariju: miloš paunović
kamera: ivan todorovski
montaža: ana radojičić
muzika: ah.ahilej
zvuk: dragan novković
šminka: saška počuča i jelica simić
produkcija: hop.la!

podrška: sekretarijat za kulturu skupštine beograda,
swiss cultural programme pro helvetia, orange studio
i institut za patologiju medicinskog fakulteta u beogradu

"soba" može da primi vrlo mali broj ljudi u isto vreme, ali se izvođenje ponavlja
više puta tokom večeri (od 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30). 
ukoliko želite da rad pogledate, pišite nam
na hopla@hop-la.org. rezervacije su nužne.

galerija >>

<< nazad